“Costello” project by Mich Walschaerts & Room 13 Orchestra

Pretty self-explanatory
Post Reply
sweetest punch
Posts: 5956
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

“Costello” project by Mich Walschaerts & Room 13 Orchestra

Post by sweetest punch »

https://www.michwalschaerts.be/

Met ‘Costello’ gaat voor Mich Walschaerts (Kommil Foo) en Yves Meersschaert (Room13 Orchestra) een jongensdroom in vervulling.
Yves en Mich kruisen elkaar al jaren binnen de Gentse muziekscene en delen een grote passie voor het werk van Elvis Costello: grootse melodieën gecombineerd met straffe teksten.
Yves kleedt elk nummer uit tot op de zanglijn en bouwt er een hele nieuwe wereld omheen, Mich vertaalt, zingt en vertelt zich een weg door dit fantastische oeuvre.
Dirigent Frank Vantroyen zorgt samen met de 24 muzikanten van Room 13 Orchestra voor een beklijvende muzikale vertolking.

———————————-
Google translation:
With 'Costello', Flemish artist Mich Walschaerts (Kommil Foo) and Yves Meersschaert (Room13 Orchestra) fulfill a boyhood dream.
Yves and Mich have crossed paths within the Ghent music scene for years and share a great passion for the work of Elvis Costello: grand melodies combined with impressive lyrics.
Yves strips every song down to the vocal line and builds a whole new world around it, Mich translates, sings and tells his way through this fantastic oeuvre.
Conductor Frank Vantroyen and the 24 musicians of Room 13 Orchestra provide a captivating musical performance.


Donderdag 7 december 2023 om 20:30 TRY-OUT - GC De Wildeman Herent (BE)
Vrijdag 8 december 2023 om 20:15 - CC Steenoven Herzele (BE)
Zaterdag 9 december 2023 om 20:00 PREMIERE - CC Hasselt Hasselt (BE)
Vrijdag 15 december 2023 om 20:00 - Cultuurhuis Warande Turnhout (BE)
Zaterdag 16 december 2023 om 20:15 - Ridefort Ruddervoorde (BE)
Vrijdag 12 januari 2024 om 20:00 - Handelsbeurs Gent (BE)
Zaterdag 13 januari 2024 om 20:00 - CC Sint-Niklaas Sint-Niklaas (BE)
Vrijdag 19 januari 2024 om 20:15 - CC Muze Heusden-Zolder (BE)
Zaterdag 20 januari 2024 om 20:00 - CC Evergem Evergem (BE)
Donderdag 25 januari 2024 om 20:00 - GC De Kluize Oosterzele (BE)
Vrijdag 26 januari 2024 om 20:15 - Schouwburg De Kern Wilrijk (BE)
Zaterdag 27 januari 2024 om 20:00 - CC Belgica Dendermonde (BE)
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.
sweetest punch
Posts: 5956
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: “Costello” project by Mich Walschaerts & Room 13 Orchestra

Post by sweetest punch »

Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.
sweetest punch
Posts: 5956
Joined: Sat Apr 03, 2004 5:49 am
Location: Belgium

Re: “Costello” project by Mich Walschaerts & Room 13 Orchestra

Post by sweetest punch »

https://www.nuus.be/2024/01/27/staande- ... lschaerts/

Staande ovatie voor Room 13 Orchestra & Mich Walschaerts
Indrukwekkend eerbetoon Elvis Costello

Wat krijg je als je 24 gemotiveerde en getalenteerde muzikanten van Room 13 Orchestra, een bevlogen dirigent Frank Vantroyen en een formidabele Mich Walschaerts op de scène zet? Een meeslepend, beklijvend concert. Het was meer dan een concert, het was een belevenis. De gelukkigen die een ticket hadden, zullen dit concert niet snel vergeten. Chapeau. Finaal beloond met een dik verdiende staande ovatie.

In een wervelwind van songs en geflankeerd door een sterk op dreef zijnde Room 13 Orchestra , maakte Mich Walschaerts snel duidelijk dat hij onbetwistbaar een uitstekende singer maar ook entertainer is. Een sterke persoonlijkheid en talentrijk. Het publiek kwam van meet af aan vlug in de ban van het ronduit schitterend Room 13 Orchestra en van Mich Walschaerts, die de songs van Elvis Costello vertaalde en zich met opvallend gemak een weg baande in het oeuvre van Elvis Costello. Mich, in opvallend maatpak, maar het vestje vloog snel uit, had er duidelijk veel zin in. Zijn warme stem laat je niet onverschillig. Prachtige Nederlandstalige songs. Hij brengt een warm gevoel over. Gewoonweg klasse, die Mich.

De Oosterzeelse cultuurtempel GC De Kluize was aardig volgelopen voor ‘Costello’. Met ‘Costello’ kwam voor Mich Walschaerts en voor drijvende kracht van Room 13 Orchestra Yves Meersschaert een jongensdroom in vervulling. Ze kennen mekaar al jaren en hebben een grote passie voor het werk van Elvis Costello gemeen. Een pluim voor Yves Meersschaert die met dit concert er ten volle in geslaagd is een indrukwekkend eerbetoon te brengen aan Elvis Costello, die 53 platen uitbracht. Een perfect concert. Getekend, Room 13 Orchestra en Mich Walschaerts. Voor minder gaan ze niet. Het concert samengevat: vooral luisteren, kijken en genieten. Stond daar een verbluffend orkest en zanger op het podium? Alleszins. Het concert was gepolijst, evenwichtig, mooi uitgebouwd. Het aandachtig en gedisciplineerd publiek kreeg een heerlijk concert. En Mich Walschaerts is ook een begenadigd verteller. Als geen ander weet hij het publiek te bespelen. Zingen en vertellen. Vleugen humor. Tijdens de show zong hij onder andere ‘Ik hou van jou’. Oosterzele, waar hij al diverse keren optrad, houdt ook van jou, Mich. We vernamen dat hij en zijn broer Raf (Kommil Foo) graag optreden in de Oosterzeelse cultuurtempel. Hij bewees zijn grote liefde voor het werk van Elvis Costello. Mich Walschaerts, een geluid apart. Zijn stijl werkt. Heeft charisma. Komt heel gewoon over. Eenvoud siert hem. Spontaan. Het publiek vroeg en kreeg een paar bis – nummers. Een rechtverend publiek en een overdonderende ovatie. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).

—————————————————————
Google translation:

Standing ovation for Room 13 Orchestra & Mich Walschaerts
Impressive tribute to Elvis Costello

What do you get when you put 24 motivated and talented musicians from Room 13 Orchestra, an enthusiastic conductor Frank Vantroyen and a formidable Mich Walschaerts on stage? A compelling, haunting concert. It was more than a concert, it was an experience. The lucky ones who had a ticket will not soon forget this concert. Cheers. Finally rewarded with a well-deserved standing ovation.

In a whirlwind of songs and flanked by a strong Room 13 Orchestra, Mich Walschaerts quickly made it clear that he is indisputably an excellent singer but also an entertainer. A strong personality and talent. From the outset, the audience was quickly captivated by the absolutely wonderful Room 13 Orchestra and by Mich Walschaerts, who translated Elvis Costello's songs and worked his way through Elvis Costello's oeuvre with remarkable ease. Mich, in a strikingly tailored suit, but the cardigan flew off quickly, was clearly looking forward to it. His warm voice will not leave you indifferent. Beautiful Dutch songs. He conveys a warm feeling. Simply class, that Mich.

The Oosterzeel cultural temple GC De Kluize was quite full for 'Costello'. With 'Costello', a boyhood dream came true for Mich Walschaerts and the driving force of Room 13 Orchestra Yves Meersschaert. They have known each other for years and have a great passion for the work of Elvis Costello in common. Kudos to Yves Meersschaert who, with this concert, has fully succeeded in paying an impressive tribute to Elvis Costello, who released 53 records. A perfect concert. Signed, Room 13 Orchestra and Mich Walschaerts. They won't settle for less. The concert in summary: above all listen, watch and enjoy. Was there a stunning orchestra and singer on stage? Anyway. The concert was polished, balanced, beautifully constructed. The attentive and disciplined audience received a wonderful concert. And Mich Walschaerts is also a gifted storyteller. He knows how to play the audience like no other. Singing and telling. Touches of humor. During the show he sang, among other things, 'I love you'. Oosterzele, where he has performed several times, loves you too, Mich. We heard that he and his brother Raf (Kommil Foo) like to perform in the Oosterzeel culture temple. He proved his great love for the work of Elvis Costello. Mich Walschaerts, a special sound. His style works. Has charisma. Seems very normal. Simplicity suits him. Spontaneously. The audience asked for and received a few bis – numbers. An upright audience and an overwhelming ovation. (Marcel Van De Vijd, photos Danny De Lobelle).

Image

Image
Since you put me down, it seems i've been very gloomy. You may laugh but pretty girls look right through me.
Post Reply